พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนบ้านคลองเจิญสุขร่วมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์

1467338793282 1467469422085 1467469460092 1467469435380
1467469440548 1467469446035 1467469450390 1467469455205
ติดต่อ สพป.สก.1