วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2559

ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองทราย

เมื่อวันศุกร์  ที่ 1 กรกฎาคม  2559

IMG_1010

IMG_1018

IMG_1022
IMG_1055

IMG_1061

IMG_1038

IMG_1064

IMG_1057

ติดต่อเรา