วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559
โรงเรียนบ้านวังวน นำโดย นายจรินทร์ ถาวรสิน ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ
เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการช่วยเหลือสังคม แก่นักเรียน
3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 P1170242 P1170246 P1170252 P1170255 P1170257 P1170290 P1170346 P1170352 P1170368

ติดต่อเรา