กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2559

s01

โรงเรียนบ้านวังสำลีเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2559 ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนบ้านวังสำลีครับ

   a01_ (1) a01_ (2) a01_ (3) a01_ (4) a01_ (5) a01_ (6) d01_ (1) d01_ (2) d01_ (3) d01_ (4)

ติดต่อเรา