โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดยความร่วมมือระหว่าง
กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

13592309_133935420365993_5318370639130763462_n

13592292_133935423699326_5859844351892752945_n

13532925_133935950365940_8970698327887456413_n

13516214_133936027032599_6848550399160601442_n

13516214_133936127032589_6102160241897537486_n

13590515_133936283699240_3005741344985819309_n

ติดต่อเรา