วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559

วันที่ 1  กรกฏาคม 2559  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี  2559

เดินสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์

108360 107482 107483 107485 107486 108337 108339 108341 108342 108343 108344 108349 108351 108358

ติดต่อเรา