วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2559

ณ สนามโรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันศุกร์  ที่ 1 กรกฎาคม  2559

************

7 
10

9

8

 

3

4

5

6

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา