พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านคลองสิบสามจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์ 

วันที่  1  กรกฎาคม  2559

23785 23786 23787 23788 23790 23791 23792 23793 23794 23795 23796 23797 23798 23799 23800

 

 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  ถ่ายภาพ/รายงาน

 

ติดต่อเรา