เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

1 2 3

ติดต่อเรา