วันวิสาขบูชา

ทำบุญวันวิสาขบูชา

19 พฤษภาคม 2559

ณ วัดบ้านหนองปรือ

IMG_1554 IMG_1555 IMG_1560 IMG_1568 IMG_1569 IMG_1579 IMG_1580 IMG_1583 IMG_1595 IMG_1600 IMG_1616 IMG_1636 IMG_1659 IMG_1660 IMG_1678 IMG_1684 IMG_1691 IMG_1693

ผู้จัดทำ  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครูค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา