ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

IMG_1273IMG_1264 IMG_1267  IMG_1285 IMG_1300 IMG_1343 IMG_1347 IMG_1355 IMG_1362 IMG_1368 IMG_1378 IMG_1387 IMG_1404 IMG_1440 IMG_1442 IMG_1451 IMG_1460 IMG_1710 IMG_1730

ผู้จัดทำ  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

 

ติดต่อเรา