วันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

IMG_4624

 

1 กรกฎาคม  2559

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ – เนตรนารี

ในวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ดูภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา