วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ..มหาเจริญ

IMG_3208IMG_3203IMG_3207IMG_3263IMG_3264IMG_3300IMG_3281

1 กรกฎาคม 2559 นายชูเกีียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ   รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา