ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลงานหลักสูตรท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ใน Sk1 Clound ด่วน

เนื่องด้วย สพฐ. จะออกมาติดตามงานหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดังรายชื่อดังแนบ กรอกข้อมูล (ขออภัย เช็คข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ยังไม่เห็นข้อมูล ถ้ากรอกแล้วขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

 

อำเภอเมือง ธรรมยานประยุต, บ้านแก้ง, บ้านแก่งสีเสียด, คลองคันฉอ, คลองปลาโด, คลองมะละกอ, บ้านท่าแยก, บ้านบะขมิ้น, โป่งดาวเรือง, บ้านลุงพลู, บ้านวังจั่น, บ้านศาลาลำดวน, วนาสงเคราะห์, วัดใหม่โพธิ์ทอง, สามัคคีประชาสรรค์, 

อำเภอเขาฉกรรจ์ เขาดิน, เขาน้อยสามัคคี, คลองธรรมชาติ, คลองนางาม, คลองสิบสาม, บ้านภูเงิน, บ้านหนองปักหลัก, 

อำเภอวังน้ำเย็น บ้านแก่งสะเดา, บ้านคลองหินปูน, บ้านซับเจริญ, บ้านดอนดินแดง, บ้านด่านชัยพัฒนา, บ้านทัพหลวง

อำเภอคลองหาด หินกอง, วังปืน, วังยาง, 

อำเภอวังสมบูรณ์ บ้านซับเกษม, บ้านวังสำลี, บ้านวังศรีทอง

ติดต่อเรา