การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
จำนวน 4 คนดังนี้
1.นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญ                ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.นายพงศ์อนันต์ มัดถาปะโท                ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.นางสาวจริยาวรรณ ชะรุมรัมย์              ตำแหน่งครูผู้ช่วย
4.นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคล                ตำแหน่งครูผู้ช่วย

20160630_093452 20160630_093454 20160630_093456 20160630_093522 20160630_093526 20160630_093527 20160630_093540 20160630_093546 20160630_093552 20160630_093559 20160630_093601 20160630_093605 20160630_093612 20160630_093616 20160630_093643 20160630_093645 20160630_093655 20160630_093705 20160630_093734 20160630_093736 20160630_093737

ติดต่อเรา