รับการตรวจสอบภายใน เรื่องการเงิน

ยินดีต้อนรับ  

นายรัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี  และ นายพศิน  แก้วเจริญ

บุคลากรจาก สพป.สระแก้ว เขต 1  

ที่มาให้คำแนะนำชี้แจง และตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องการบริหารงบประมาณการเงินอุดหนุน  พัสดุ และงบอื่นๆ  

ของโรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 30  มิถุนายน 2559

**************

8

7                                                                                 
2
5 
4                                                                                                                                                 
3  

 

 

 

ติดต่อเรา