ขอเชิญชวนส่งผลงานของนักเรียนในการเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือประชุาสัมพันธ์คัดเลือกผลงานของนักเรียนในการเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยให้ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ

scan0014

 

ติดต่อเรา