รองผอ.สพป.สก.1เปิดโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดโครงการปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

obun1 obun2 obun3 obun4 obun5 obun6 obun7 obun8 IMG_9564

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา