รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหนองหว้า พานักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ในวันที่  23  มิถุนายน  2559
IMG_3908 IMG_3921 IMG_3927 IMG_3930 IMG_3935 IMG_3943 IMG_3970 IMG_3973 IMG_3975

Message us