ขอเชิญครูปฐมวัยทุกโรงเรียนของอำเภอเขาฉกรรจ์เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญครูปฐมวัยทุกโรงเรียนของอำเภอเขาฉกรรจ์เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมงานอาเซียน  ในวันพฤหัสบดีที่  30  มิถุนายน  2559  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา