วันต่อต้านยาเสพติด ร.ร.บ้านคลองนางาม

โรงเรียนบ้านคลองนางาม 

จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559″

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 😎  😎   😎

 IMG_6012

          IMG_6003

IMG_6015 IMG_6071 IMG_6067 IMG_6053 IMG_6049 IMG_6047 IMG_6044 IMG_6036 IMG_6029 IMG_6022 IMG_6017

😛 😛  😛

ติดต่อ สพป.สก.1