รับแว่นสายตาในโครงการ Sight for Kids.

เด็กชายกัณฑ์เอนก วงษ์ภูธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

รับแว่นสายตาในโครงการ Sight for Kids.

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

 2364523646

23644

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา