วันสุนทรภู่ ณ มหาเจริญ

IMG_2865 IMG_2888 IMG_2962 IMG_3072 IMG_3116 IMG_2860

28 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ (ประธานในพิธี) นายวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในงานนี้มีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีของนักเรียน และมีกิจกรรมการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความรู้ในกับนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

 

ติดต่อเรา