ประกวดกลองยาว

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดนันทนาการพื้นบ้านกลองยาว
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา(คลองหก)
อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  ในวันที่  25  มิถุนายน  2559
DSC_0210 DSC_0216 DSC_0239 DSC00622

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

S__13172738 S__13181254

ติดต่อเรา