ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกแบบรายงานการพัฒนาหลักสูตร(ศน.ทิพย์วรรณ)

ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกแบบรายงานการพัฒนาหลักสูตร ใน Sk1 Cloud ไปที่ Cloud กลุ่ม ไปที่  รายงานตามคำรับรอง ไปที่ รายงานแหล่งเรียนรู้/หลักสูตรท้องถิ่น  ด่วนค่ะ สพฐ. จะมาติดตามเขตค่ะ

 

 

 

ติดต่อเรา