เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

            วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

000

0000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.klongyai.org

ติดต่อเรา