การอบรมโครงการพัฒนาครูชมรมศิลปะสระแก้ว ๑

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูชมรมศิลปะสระแก้ว ๑ (ตำนานทราย ระบายศิลป์) ณ ตำนานทรายรีสอร์ท ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_9903 IMG_9904 IMG_9905 IMG_9906 IMG_9907 IMG_9909 IMG_9913 IMG_9915 IMG_9917 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9921 IMG_9923 IMG_9924 IMG_9925 IMG_9927 IMG_9928 IMG_9930 IMG_9933 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9938 IMG_9939 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9950 IMG_9951 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9956 IMG_9957 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9963 IMG_9965 IMG_9968 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972 IMG_9973

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา