วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้เดินขบวนรณรงค์ตามชุมชนบ้านเนินสามัคคี 

มีการประกวด การวาดภาพระบายสี การเขียนคำคล้องจอง การเขียนเรียงความ การนำเสนอการจัดบอร์ด

และการแต่งกาย เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด ของแต่ละห้องเรียน  

คุณครูปริญญา เศษศรี ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ชนะการประกวดในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้ด้วย

12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
ติดต่อเรา