การฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๘ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๓๙ คน และลูกเสือ -เนตรนารี ๑๙๙ คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_0417 IMG_0419 IMG_0420 IMG_0422 IMG_0423 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0429 IMG_0430 IMG_0431 IMG_0432 IMG_0433 IMG_0434 IMG_0435 IMG_0436 IMG_0437 IMG_0438 IMG_0440 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0451 IMG_0452 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0459 IMG_0460 IMG_0461 IMG_0462 IMG_0467 IMG_0468 IMG_0470 IMG_0472 IMG_0475 IMG_0476 IMG_0477 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0492 IMG_0493 IMG_0494 IMG_0495 IMG_0496 IMG_0497 IMG_0498 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0506 IMG_0507 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0511 IMG_0512 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา