โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

จัดกิจกรรม  “วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙”

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

…………………………………………………..

ติดต่อเรา