นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ศูนย์เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์  ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

DSC_0357 DSC_0373 DSC_0378 DSC_0381 DSC_0391 DSC_0425 DSC_0429 DSC_0438 DSC_0450 DSC_0472

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อเรา