วันไหว้ครู 2557

วันไหว้ครู 2557

            วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

000

0000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.klongyai.org

ติดต่อเรา