โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

   ดำเนินโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖  มิถุนายน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยจัดกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”   ณ ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

…………………………………………………..

ติดต่อเรา