โรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีทรงครองราชย์

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

จัดกิจกรรม    “ประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖  มิถุนายน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล         แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

…………………………………………………..

ติดต่อเรา