การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนในฝัน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2559

IMG_0111-2-600x330 23447 IMG_0252-195x130 23448 23454 23449 23451 23452 23450 23455

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1