กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน  2559

1 (10)

1 (12)

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

by……สามัคคีราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา