การอบรมเชิงปฏิบัติกาาครูที่รับผิดชอบงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งโรงเรียนจัดส่งครูผู้รับผิดชอบงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่  15  กรกฎาคม  2559  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) ไปแล้วนั้น  ขอให้ผู้เข้ารับการอบมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูภายในวันที่  5 กรกฎาคม  2559  ด้วย

ติดต่อเรา