การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามเชิงประจักษ์ การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9849 IMG_9851 IMG_9852 IMG_9853 IMG_9854 IMG_9855 IMG_9856 IMG_9857 IMG_9858 IMG_9859 IMG_9860 IMG_9861 IMG_9862 IMG_9863 IMG_9864 IMG_9865 IMG_9866 IMG_9869 IMG_9873 IMG_9874 IMG_9875 IMG_9876 IMG_9878 IMG_9879 IMG_9880 IMG_9884 IMG_9885 IMG_9886 IMG_9887 IMG_9891 IMG_9892 IMG_9893 IMG_9896 IMG_9897 IMG_9898 IMG_9899 IMG_9900 IMG_9901 IMG_9902 IMG_9903 IMG_9904 IMG_9905 IMG_9906 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9909 IMG_9911 IMG_9912 IMG_9913 IMG_9914 IMG_9915 IMG_9916 IMG_9917 IMG_9918 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9921 IMG_9922 IMG_99230001 0002 13466178_1031287280258378_3687785810119988438_n 13466496_1031287620258344_4858354302852201725_n 13502085_1031286810258425_5301993326530148729_n 13508849_1031286760258430_326005323223862479_n 13528887_1031286720258434_5973188314583442022_n 13532848_1031286966925076_4384449682708801698_n 13533311_1031287133591726_2296582869350209472_n 13537697_1031287006925072_4695712522716192649_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา