เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

              เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

             วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย สวนมะนาว บ่อปลาดุก บ่อกบ ฟาร์มไก่ไข่ และโรงเพาะเห็ด

000

0000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.klongyai.org

ติดต่อเรา