การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนในฝัน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนในฝันเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่

๑. โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
๒. โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง)
๓. โรงเรียนบ้านวังใหม่
๔. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
๕. โรงเรียนบ้านหมาเจริญ
๖. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
๗. โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
๘. โรงเรียนบ้านหนองเตียน
๙. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
๑๐. โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
IMG_0111 IMG_0163 IMG_0165 IMG_0166 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0173 IMG_0179 IMG_0183 IMG_0184 IMG_0186 IMG_0188 IMG_0190  IMG_0193   IMG_0196  IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215  IMG_0219   IMG_0222 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0230 IMG_0232 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0243 IMG_0244 IMG_0246 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0256 IMG_0257 IMG_0258 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0267 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0271 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0277 IMG_0278 IMG_0279 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0282 IMG_0284 IMG_0285 IMG_0286 IMG_0287 IMG_0288 IMG_0289 IMG_0290 IMG_0291 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0295 IMG_0296 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0304 IMG_0306 IMG_0307 IMG_0309 IMG_0311 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0337 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0347 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0354 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0387 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0393 IMG_0394

 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา