กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บ้านเขาเลื่อม

ร่วมชมบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 

ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 

 page1

PhotoGrid_1466839930844

page2
page

 

PhotoGrid_1466835350125 งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

ติดต่อเรา