การสอนทักษะเรื่องเพศศึกษาและป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเรื่องเพศศึกษาและป้องกันท้องก่อนวัยอันควร  แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมอินทนิล  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อเรา