ต้นกล้าพันธุ์ดี..ที่มหาเจริญ

IMG_2221IMG_2363 IMG_2426 IMG_2254 IMG_2333 IMG_2234 IMG_2418 IMG_2300 IMG_2286 IMG_2247

22-23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายในโครงการ “ต้นกล้าพันธุ์ดีของมหาเจริญ” ณ ศูนย์ราชการุณย์ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการส่งเสริมความดี ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีของนักเรียนต่อไป ติดตามได้ที่

link: https://www.facebook.com/mahajaroen/

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา