กำจัดเหา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำจัดเหาให้นักเรียน
วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
HOAO1 HOAO2 HOAO3 HOAO4 HOAO5 HOAO6 HOAO7