ดูงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญขอขอบคุณ ท่านผอ.มณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิงและคณะครูเป็นอย่างสูง

doongan doongan1 doongan2 doongan3

seeweb seeface

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา