ยิงสดผ่าน FM103.25MHz”ลูกเสือต้านยาเสพติด”

วันที่ ๒๒ มิถุนายน๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญให้สัมภาษณ์สดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 103.25 MHz ในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

nodrug nodrug1 nodrug2 nodrug3 nodrug4 nodrug5 nodrug6 nodrug7

 

seeface seeweb

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา