รับการตรวจสอบภายใน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับการตรวจสอบภายใน
โดย  นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต1
วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
20160622_094314 20160622_094316 20160622_095322 20160622_095333 20160622_101441 20160622_101628 20160622_103135 20160622_103136 20160622_103503 20160622_103506 20160622_103509 20160622_104304 20160622_104345 20160622_104445 20160622_104451 20160622_104458 20160622_105545 20160622_114119 20160622_114149

ติดต่อเรา