แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรณสาร (ชั้น 3)   เป็น  หอประชุมบุนนาค  (รวมใจภักดิ์)

ติดต่อเรา