การช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ตามที่โรงเรียนเสนอรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน นั้น

ขอให้โรงเรียนพานักเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้ ไปรับทุนการศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รายงานตัว 07.30 น.

IMG1_0001

ติดต่อเรา