การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๒๖๐ คน เข้ารับการอบรม

IMG_0001 IMG_0002 IMG_9562 IMG_9563 IMG_9564 IMG_9566 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9570 IMG_9571 IMG_9572 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9593 IMG_9594 IMG_9595 IMG_9596 IMG_9597 IMG_9598 IMG_9599 IMG_9600 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9603 IMG_9604 IMG_9605 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9608 IMG_9609 IMG_9610 IMG_9611 IMG_9612 IMG_9613 IMG_9614 IMG_9615 IMG_9616 IMG_9617 IMG_9618 IMG_9619 IMG_9620 IMG_9621 IMG_9622 IMG_9623 IMG_9624 IMG_9625 IMG_9626 IMG_9627 IMG_9628 IMG_9629 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9632 IMG_9633 IMG_9634 IMG_9635 IMG_9636 IMG_9637 IMG_9638 IMG_9639 IMG_9640 IMG_9641 IMG_9642 IMG_9643 IMG_9644 IMG_9645 IMG_9657 IMG_9668 IMG_9669 IMG_9670 IMG_9671 IMG_9672 IMG_9673 IMG_9674 IMG_9675 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9685 IMG_9686 IMG_9688 IMG_9689 IMG_9691 IMG_9692 IMG_9695 IMG_9696 IMG_9697 IMG_9698 IMG_9699 IMG_9700 IMG_9701 IMG_9702 IMG_9703 IMG_9704 IMG_9705 IMG_9706 IMG_9707 IMG_9708 IMG_9709 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9712 IMG_9713 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9717 IMG_9718 IMG_9719 IMG_9720 IMG_9722 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9725 IMG_9728 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9731 IMG_9732 IMG_9733 IMG_9735 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9738 IMG_9739 IMG_9740 IMG_9741 IMG_9742 IMG_9743 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9746 IMG_9747 IMG_9748 IMG_9749 IMG_9750 IMG_9751 IMG_9752 IMG_9753 IMG_9755 IMG_9756 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9763 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9769 IMG_9774 IMG_9775 IMG_9776 IMG_9782 IMG_9783 IMG_9784 IMG_9785 IMG_9786 IMG_9787 IMG_9791 IMG_9792 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9797 IMG_9798 IMG_9799 IMG_9800 IMG_9801 IMG_9802 IMG_9803
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ติดต่อเรา